Pamięć historii żyje w nas

 

 

 

 "Od piwnicy aż po dach
Niech radośnie rośnie gmach!
Niech się mury pną do góry,
Kiedy dłonie chętne są"
( K. I. Gałczyński)

Można by rozpocząć opowieść tak jak piękną bajkę. Dawno, dawno temu był sobie zaczarowany ogród, z owocami słodkimi jak miód, stawem z wodą tak przejrzystą, że widać było ryby pływające tuż pod jej powierzchnią. Na placu, którego właścicielem przed II wojną światową był Niemiec Schubert, rozpoczęto budowę szkoły. Budynek, w którym obecnie mieści się przychodnia lekarska, był własnością owego Schuberta. Wokół rosły drzewa owocowe, krzewy agrestu, porzeczek. Po obu stronach drogi, którą niegdyś nazywano ulicą Widzewską (obecnie Janosika), znajdowały się dwa stawy. Dzisiaj, na miejscu jednego z nich stoi pawilon handlowy, drugi, ten należący do Schuberta, pozostał do dziś i stanowi urokliwą enklawę dzikiej przyrody zamieszkałą przez ptactwo wodne.

  • 1956

Wczesną wiosną 1956 roku na ów niemal dziewiczy teren wkroczyło Przedsiębiorstwo Robót Elewacyjnych, zwożono materiały budowlane, ogrodzono plac budowy. Przy wznoszeniu gmachu szkoły pracowali okoliczni mieszkańcy, rzemieślnicy, robotnicy, wozacy. Tempo prac było dość szybkie, bo przed zimą był już pokryty dachem. Ludzie budowali nową szkołę z wielkim zapałem, bo dla swoich dzieci, wnuków, tworzyli dla wszystkich przyszłych pokoleń. I powstał nowy dom do zadań edukacyjnych, który ma swoje oblicze, w którym kroki nie są pozbawione sensu, który możemy nawet kochać. Moment otwarcia był niezwykle uroczysty.

  • 1957

W obecności władz dzielnicy i mieszkańców Sikawy. Szkoła przyjęła uczniów po raz pierwszy w roku szkolnym 1956/57. Zdecydowano się na budowę nowej szkoły na Sikawie, aby rozładować tłok w placówce na Stokach i skrócić o około 2 km drogę do szkoły dzieciom z rejonu ulic Opolskiej, Zjazdowej i paru innych.

  • 1959

19 grudnia 1959 roku w budynku szkoły otwarto Przedszkole Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W styczniu 1962 roku Inspektorat Oświaty Łódź-Widzew przekształca Przedszkole TPD w Państwowe Przedszkole nr 94. Od roku szkolnego 1984/85 przedszkole i szkoła stanowią Zespół Przedszkolno-Szkolny nr 2.

  • 1972

W 1972 roku rozpoczęto budowę boiska w czynie społecznym, które oddano do użytku w 1974 r.

  • 1981

16 stycznia 1981 roku Szkole Podstawowej nr 158 nadano imię Henryki Fibakówny i przekazano sztandar.

  • 1999

W roku szkolnym 1999/2000 Szkoła Podstawowa przestaje istnieć. Na jej miejsce powołano Gimnazjum nr 33. A to już (choć to ten sam budynek) nowa historia i nowe dzieje szkoły, już nie szkoły podstawowej, ale gimnazjalnej.