Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

04.09.2017r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

19.09.2017r.

Zebrania z Rodzicami (17.30-19.00)

28.09.2017r.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

12.10.2017r.

Bieg Sikawa-Cross. Bieg po szóstej godzinie lekcyjnej.

14.10.2017r.

Dzień Edukacji Narodowej

01.11.2017r.

Święto Zmarłych

10.11.2017r.

Apel z okazji Święta Niepodległości

11.11.2017r.

Narodowe Święto Niepodległości

21.11.2017r.

Konsultacje z Rodzicami (17.30-19.00)

Powiadomienie o przewidywanych ocenach niedostatecznych.

19.12.2017r.

Konsultacje z Rodzicami (17.30-19.00)

22.12.2017r.

Dzień dyrektorski

23.12.2017r-01.01.2018r

Zimowa przerwa świąteczna

19.01.2018r.

Ostateczny termin wystawienia ocen za pierwszy semestr

23.01.2018r.

Konsultacje z Rodzicami (17.30-19.00)

26.01.2018r.

Zakończenie semestru pierwszego

29.01-9.02.2018r

Ferie zimowe

12.03-14.03.2018r.

Rekolekcje Wielkopostne.

20.03.2018r.

Konsultacje z Rodzicami (17.30-19.00) Zebrania Rodziców uczniów klas III

29.03.-03.04.2018r.

Wiosenna przerwa świąteczna

18.04.2018r.

Egzamin gimnazjalny – część humanistyczna

19.04.2018r.

Egzamin gimnazjalny – część matematyczno-przyrodnicza

20.04.2018r.

Egzamin gimnazjalny – część z języka obcego nowożytnego

30.04.2018r.

Dzień dyrektorski

01.05.2018r.

1 Maja

02.05.2018r.

Dzień dyrektorski

03.05.2018r.

3 Maja

04.05.2018r.

Dzień dyrektorski

15.05.2018r.

Konsultacje z Rodzicami (17.30-19.00)

Powiadomienie o przewidywanych ocenach niedostatecznych

30.05.2018r

Po 6tej godzinie lekcyjnej - Dzień Dziecka „Festyn Młodości”

31.05.2018r.

Boże Ciało

01.06.2018r.

Dzień dyrektorski

15.06.2018r.

Ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych

22.06.2018r.

Zakończenie roku szkolnego