Rada pedagogiczna

 

Maria Jolanta Chojnacka

dyrektor szkoły  

informatyka 

 

 

 

 

 

Joanna Adrianowska

matematyka
technika
informatyka

Gabriela Jaworska

język polski

plastyka

zajęcia artystyczne

 

 

 

Monika Rubaszewska-Kuna

historia
wiedza o społeczeństwie

wychowanie do życia w rodzinie

 

 

 

Grzegorz Nawrot

język angielski

 

 

 

 

Ilona Kubicka

 

język rosyjski

 

Małgorzata Morawska

matematyka
chemia
informatyka

 

 

 

 

 

   

Krzysztof Lewandowski

geografia

 

Arkadiusz Szpot

wychowanie fizyczne

Kazimierz Bednarek

religia

Hanna Gosa

edukacja dla bezpieczeństwa

biologia

 

    


 

Pracownicy administracji

 

Lucyna Płochocka                               

Małgorzata Bryła                                                 

Wojciech Galicki