Rada pedagogiczna

dyrektor

 p. Maria Jolanta Chojnacka

pedagog

p. Agata Szymańska

język polski

 p. Gabriela Jaworska

język angielski

 p. Maciej Fiks

język niemiecki

p. Maria Mierzejewska

język hiszpański

 p. Joanna Pawlak

język rosyjski

 p. Ilona Kubicka

historia

wiedza o społeczeństwie

 p. Monika Rubaszewska-Kuna

geografia

 p. Krzysztof Lewandowski

biologia

edukacja dla bezpieczeństwa

 p. Hanna Gosa

matematyka

 p. Joanna Adrianowska

fizyka

chemia

 p. Michał Karbowiak

informatyka

 p. Maria Jolanta Chojnacka

wychowanie fizyczne

 p. Arkadiusz Szpot

religia

 ks. Kazimierz Bednarek