Lepsza szkoła

 

LEPSZA SZKOŁA to projekt edukacyjny prowadzony przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

Szkoła realizuje projekt Lepszej Szkoły z matematyki, w którym uczestniczą uczniowie klas I, II i III.

Główne cele projektu to: badanie efektywności nauczania, rozwijanie integracji międzyprzedmiotowej i kształcenie nauczycieli. Uczestnictwo w projekcie dzięki specjalistycznym testom daje nauczycielom możliwość badania kompetencji uczniów, porównania wyników swoich klas z wynikami uczniów w całej Polsce, zaplanowania pracy na cały rok szkolny oraz analizy osiągnięć uczniów.

Testy przeprowadzane są w trzy razy w roku szkolnym, na początku, po pierwszym i po drugim semestrze, co daje możliwość badania bieżących postępów w nauce całych zespołów klasowych i pojedynczych uczniów. Badanie pokazuje progresję rozwoju kompetencji matematycznych w ciągu trzech lat nauki. Uczniowie otrzymują indywidualne raporty.

Więcej informacji na temat projektu ,,Lepsza Szkoła'' znaleźć można na stronie internetowej Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego http://gwo.pl/