Programy profilaktyczne

 

Programy o charakterze profilaktycznym realizowane w Publicznym Gimnazjum nr 33 w Łodzi

w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016.

 

 1. Wojewódzka Kampania Edukacyjna na lata 2015 – 2018 Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi „Dopalaczom mówimy STOP – wybieramy zdrowie” - Prowadzący p. Nowakowska – SANEPID; Jakub Rychter – trener
 2. „Widzew to jest to” zajęcia taneczne hip-hop, break dance organizowane przez Dom Kultury „Ariadna” w Łodzi Pani Dorota Malska, prowadzone: Krzysztof „Fabian”Zięba – trener Art of Breaking
 3. „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania chorobom krążenia” realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy. Centrum Profilaktyczno – Lecznicze w Łodzi, ul. Aleksandrowska 61/63, Pani Miksa – edukatorka;
 4. „Łódź Kontra Choroby Wątroby” projekt finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 oraz budżetu państwa w ramach programu PL 13 „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”;
 5. „Otwórz oczy, bądź przeciwko agresji i przemocy (cyberprzemocy)” realizator -  Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej „Nadzieja” Łódź, ul. Wyszyńskiego 86;
 6. „Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym HIV i AIDS” realizator „SPUNK” Fundacja Nowoczesnej Edukacji i Fundacja Kreatywnych Rozwiązań EduKABE, realizacja w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła 15+”
 7. Gra edukacyjna „Graj nie prze-graj” projekt finansowany przez Łódzkie Kuratorium Oświaty, realizator „EduKABE” Fundacja Kreatywnych Rozwiązań
 8. „Emocja jest w tobie” Fundacja Edukacyjna SIŁACZKA w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła 15+”
 9. „Razem przeciwko autoagresji” Stowarzyszenie Słyszę Serce w ramach w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła 15+”, realizator „Fundacja Edukacyjna” Marlena Jajszczyk
 10. „Od dziewczynki do kobiety” program profilaktyczny z akceptacją Ministerstwa Zdrowia; realizator: Pani Malanowska
 11. „Profilaktyka jako inwestycja” projekt realizowany przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi
 12. „Motivation Punch” Fundacja INNOPOLIS w ramach „ Rządowego programu na lata 2014 – 2015 „Bezpieczna i przyjazna szkoła przy udziale środków z budżetu państwa
 13. „Odpowiedzialność prawna nieletnich” program realizowany przez Straż Miejską w Łodzi Referat Profilaktyki
 14. „Warto wiedzieć” program realizowany przez Straż Miejską w Łodzi Referat Profilaktyki
 15. „Czy mam problem?” program realizowany przez Straż Miejską w Łodzi Referat Profilaktyki