Widzew to jest to

 

Sprawozdanie z przebiegu zajęć  w ramach projektu „Widzew to jest to” - zajęcia taneczne hip-hop, break dance organizowane przez Dom Kultury „Ariadna” w Łodzi pod kierownictwem Pani Doroty Malskiej, prowadzone: Krzysztof „Fabian”Zięba – trener Art of Breaking

Zajęcie taneczne odbywały się na terenie szkoły od 8.04.2015 r. Zaplanowane były raz w tygodniu po zakończonych lekcjach. Uczniowie stawiali się na nie dobrowolnie na podstawie złożonej wcześniej deklaracji zainteresowania nauką zaproponowanej techniki tańca, czyli w tym przypadku hip – hop, break dance.

            Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że uczestnicy przychodzili na zajęcia regularnie i sami dopytywali się o kolejne warsztaty. Jest to dowodem tego, że Dom Kultury „Ariadna” bardzo trafnie dobrał działania zaproponowane w ofercie. Dodatkowo trafił na podatny grunt w szkole, albowiem kilkoro z uczestników oświadczyło, że ćwiczy już umiejętności taneczne w innych miejscach np. klubach, a pomimo tego będą uczęszczać na zaproponowane zajęcia.

            Atutem projektu, którego nie można pominąć było prowadzenie zajęć przez profesjonalistów. Pan Krzysztof „Fabian” Zięba szybko nawiązał porozumienie z uczestnikami zajęć. Procentowało ono tym, że młodzież chętnie na nie przychodziła.

            Zajęcia w ramach projektu ”Widzew to jest to” należy uznać za trafnie dobraną formę pracy z młodzieżą dzięki której uczniowie mieli możliwość rozwoju swoich zainteresowań, a także atrakcyjnego zaistnienia w społeczności szkolnej. W przypadku naszej szkoły okazało się, że uczestnicy zajęć chcą pochwalić się, tym co potrafią nie tylko przed uczniami naszej szkoły. Zatańczyli przed gośćmi z zaproszonych szkół podstawowych. Byli z tego bardzo dumni. Na gościach taniec naszych uczniów zrobił wrażenie. Za wartość dodaną projektu ”Widzew to jest to” można uznać możliwość wyeksponowania przez uczniów swoich talentów oraz poszukiwania i rozwijania nowych uzdolnień.               

 

   Koordynator: Michał Wiatrowski