WSPARCIE NA STARCIE

                                                                                                                   

 

Projekt realizowany w latach 2010 – 2012.

Celem projektu "Wsparcie na starcie" było osiągnięcie przez uczniów i uczennice nowych umiejętności dokonywania świadomych wyborów dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Celem głównym projektu było zwiększenie kluczowych kompetencji społecznych i obywatelskich u młodzieży gimnazjalnej. Cel ten doprecyzowano także poprzez wskazanie następujących celów szczegółowych: zwiększenie umiejętności planowania i kariery edukacyjno-zawodowej, zwiększenie umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych, poszerzenie wiedzy o sobie, w tym skutecznego eksponowania swoich zalet, rozpoznawania mocnych i słabych stron, zainteresowań i predyspozycji, podniesienie wiedzy na temat możliwości wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej korzystających z ofert Szkolnych Ośrodków Karier.