Zniwelowanie niechęci do przedmiotów ścisłych

 

 

W naszej szkole realizujemy projekt pt. "Zniwelowanie niechęci do przedmiotów ścisłych" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt realizuje cele szczegółowe RPO WŁ w odniesieniu do działaniaXI.1.2.

Celem projektu jest wsparcie kształcenia w Publicznym Gimnazjum nr 33 poprzez:

a) wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów;

b) wspieranie kompetencji cyfrowych uczniów,

c) wyposażenie pracowni informatycznej, chemicznej, fizycznej, geograficznej i biologicznej,

d) poszerzanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli,

e) indywidualizację procesu nauczania uczniów ze specyficznymi potrzebami eduukacyjnymi

 

 ZAJĘCIA  DLA  UCZNIÓW  W  RAMACH  PROJEKTU

 

Kadra projektu

Grafik zajęć w dniach: 

Grafik zajęć w dniach: 

 

UWAGA ważna informacja: 

 

 SZKOLENIA   DLA  RADY  PEDAGOGICZNEJ  W  RAMACH  PROJEKTU

 

1.   Arkusz kalkulacyjny w pracy nauczyciela - 17.10.2017r. godz. 16:00

2.   Edytory tekstu w przygotowaniu pomocy dydaktycznych. -  07.11.2017r. godz. 16:00

3.   Obsługa tablicy interaktywnej. -  28.11.2017r. godz. 16:00

4.   Power Point - narzędzie wspierające pracę nauczyciela.  - 12.12. 2017r. godz. 16:00

5.   Wykorzystanie WebQuest na zajęciach. - 02.01. 2018r. godz. 16:00

6.   Efektywne wykorzystanie multibooków na zajęciach. - 16.01.2018r. godz. 16:00

7.   Narzędzia Google w pracy szkolnej. - 13.02.2018r. godz. 16:00

8.   Jak zachować i utrzymać sprawność i wydajność komputera lub jak korzystać z chmur do przechowywania danych. - 06.03.2018r. godz. 16:00

9.   Wykorzystanie narzędzi graficznych do tworzenia pomocy dydaktycznych.-10.04.2018r.godz.16:00

10. Przygotowanie multimedialnych materiałów i ćwiczeń dla uczniów. - 22.05.2018r. godz. 16:00

11. Opracowywanie wyników egzaminów zewnętrznych z wykorzystaniem pakietu Office. - 02.10.2018r. godz. 16:00

12. Zaawansowanie edytowanie dokumentów w edytorze tekstu. - 13.11.2018r. godz. 16:00 

 

 ZAKUP  POMOCY  DYDAKTYCZNYCH  I  ZAKUP  DOPOSAŻENIA  PRACOWNI PRZEDMIOTOWYCH

 

W ramach projektu zakupiono: 

  • Pomoce dydaktyczne do nauki języka angielskiego
  • Pomoce dydaktyczne do nauki geografii
  • Pomoce dydaktyczne do nauki bilogii
  • Pomoce dydaktyczne do nauki matematyki
  • Pomoce dydaktyczne do nauki fizyki
  • Wyposażenie pracowni chemicznej w pomoce dydaktyczne
  • Wyposażenie pracowni chemicznej w sprzęt laboratoryjny

 DOSKONALENIE  ZAWODOWE NAUCZYCIELI  POPRZEZ  UDZIAŁ  W  STUDIACH  PODYPLOMOWYCH

 

W ramach projektu nauczyciele ukończyli studia podyplomowe.