Zniwelowanie niechęci do przedmiotów ścisłych

 

 

W naszej szkole realizujemy projekt pt. "Zniwelowanie niechęci do przedmiotów ścisłych" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt realizuje cele szczegółowe RPO WŁ w odniesieniu do działaniaXI.1.2.

Celem projektu jest wsparcie kształcenia w Publicznym Gimnazjum nr 33 poprzez:

a) wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów;

b) wspieranie kompetencji cyfrowych uczniów,

c) wyposażenie pracowni informatycznej, chemicznej, fizycznej, geograficznej i biologicznej,

d) poszerzanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli,

e) indywidualizację procesu nauczania uczniów ze specyficznymi potrzebami eduukacyjnymi

 

 ZAJĘCIA  DLA  UCZNIÓW  W  RAMACH  PROJEKTU

 

Kadra projektu

Grafik zajęć w dniach 13 - 17 listopada 2017

Grafik zajęć w dniach 20 - 24 listopada 2017

Grafik zajęć w dniach 27 listopada  - 1 grudnia 2017

 

UWAGA wazna informacja:

W dniu 8 listopada 2017r. zostają odwołane zajęcia "Zajecia chemii dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi" - zajecia zostaną odpracowane w dniu 20 grudnia 2017r. w godzinach 15:30 - 17:30.

 

 SZKOLENIA   DLA  RADY  PEDAGOGICZNEJ  W  RAMACH  PROJEKTU

 

1. Arkusz kalkulacyjny w pracy nauczyciela - 17.10.2017r. godz. 16:00

2. Edytory tekstu w przygotowaniu pomocy dydaktycznych. -  07.11.2017r. godz. 16:00

3. Zaawansowane edytowanie dokumentów w edytorze tekstu. -  28.11.2017r. godz. 16:00

4. Power Point - narzędzie wspierające pracę nauczyciela.  - 12.12. 2017r. godz. 16:00

 ZAKUP  POMOCY  DYDAKTYCZNYCH  I  ZAKUP  DOPOSAŻENIA  PRACOWNI PRZEDMIOTOWYCH

 

W ramach projektu zakupiono: 

  • Pomoce dydaktyczne do nauki języka angielskiego
  • Pomoce dydaktyczne do nauki geografii
  • Pomoce dydaktyczne do nauki bilogii

​W trakcie realizacji:

  • Pomoce dydaktyczne do nauki fizyki
  • Pomoce dydaktyczne do nauki matematyki
  • Wyposażenie pracowni chemicznej w sprzęt laboratoryjny

Do realizacji:

  • Wyposażenie pracowni chemicznej w pomoce dydaktyczneDOSKONALENIE  ZAWODOWE NAUCZYCIELI  POPRZEZ  UDZIAŁ  W  STUDIACH  PODYPLOMOWYCH

 

W wyniku rekrutacji wyłonono czworo nauczycieli, którzy zostaną obięci wsparciem w ramch projektu.