Egzamin

TERMINARZ EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH w 2017 r.

termin główny

a) część humanistyczna - 19 kwietnia 2017r. (środa)

 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 09:00
 • z zakresu języka polskiego - godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza - 20 kwietnia 2017r. (czwartek)

 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 09:00
 • zakresu matematyki - godz. 11:00

c) język obcy nowożytny - 21 kwietnia 2017r (piątek)

 • na poziomie podstawowym - godz. 09:00
 • na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00

termin dodatkowy

a) część humanistyczna - 1 czerwca 2017r (czwartek)

 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00
 • z zakresu języka polskiego - godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza - 2 czerwca 2017r (piątek)

 • z zakresu przedmiotów pzyrodniczych - godz. 9:00
 • zakresu matematyki - godz. 11:00

c) język obcy nowożytny - 5 czerwca 2017r. (poniedziałek)

 • na poziomie podstawowym - godz. 9:00
 • na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00

Informator gimnazjalny

Termin ogłaszania wyników i termin przekazania przez okręgowe komisje egzaminacyjne zaświadczeń do szkół
- z egzaminu przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu - 16 czerwca 2016 r. .

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym:
- z egzaminu przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu - 23 czerwca 2017 r. .