Terminarz zebrań

16.10.2018r.

Konsultacje z Rodzicami (17.30-19.00)

20.11.2018r.

Konsultacje z Rodzicami (17.30-19.00)

18.12.2018r.

Konsultacje z Rodzicami (17.30-19.00)

Powiadomienie o przewidywanych ocenach niedostatecznych.

22.01.2018r.

Konsultacje z Rodzicami (17.30-19.00)

18.03.2019r.

Zebranie z Rodzicami (17.30-19.00)

14.05.2019r.

Konsultacje z Rodzicami (17.30-19.00)

Powiadomienie o przewidywanych ocenach niedostatecznych