Plan

 

PLAN LEKCJI 2017/2018

 

2a

2b

3a

3b

 

p. J.Adrianowska

p. M.Rubaszewska

p. G.Nawrot

p. G.Jaworska

PONIEDZIAŁEK

 1.  

matematyka

28

--------

 

j.ang NZ

21

chemia

14

 1.  

matematyka

28

j.polski

19

j.ang NZ

21

matematyka

17

 1.  

fizyka

14

Zaj.artystyczne

19

matematyka

28

matematyka

17

 1.  

religia

25

fizyka

14

matematyka

28

j.polski

19

 1.  

historia

27

matematyka

28

j.polski

19

religia

25

 1.  

j.polski

19

religia

25

inf/wf

24/29

historia

27

 1.  

---/wf

29

---/wf

29

historia

27

j.angielski

21

 1.  

---/wf

29

---/wf

29

religia

25

j.angielski

21

 1.  

 

 

 

 

wdżwr

27

 

 

WTOREK

 1.  

j.niemiecki

17

j.niemiecki

17

wf/---

29

wf/---

29

 1.  

j.niemiecki

17

j.niemiecki

17

wf/---

29

wf/---

29

 1.  

wf

29

chemia

14

j.polski

19

religia

17

 1.  

religia

14

geografia

25

j.polski

19

matematyka

27

 1.  

chemia

27

inf/wf

24/29

geografia

25

j.polski

14

 1.  

matematyka

28

j.polski

19

j.ang

21

geografia

25

 1.  

j.polski

19

matematyka

28

j.ang

21

chemia

14

 1.  

j.ang NZ

21

matematyka

28

religia

27

godz.wych

19

 1.  

j.ang NZ

21

religia

27

matematyka

28

 

 

ŚRODA

 1.  

j.hiszpański

21

j.hiszpański

21

j.polski

19

---------

 

 1.  

historia

27

j.polski

19

h/n/r

21/17/25

h/n/r

21/17/25

 1.  

j.polski

19

historia

27

h/n/r

21/17/25

h/n/r

21/17/25

 1.  

zaj.artystyczne

19

godz.wych

27

wf

29

fizyka

14

 1.  

plastyka

19

wf

29

fizyka

14

historia

27

 1.  

fizyka

14

plastyka

19

wos

27

wf

29

 1.  

j.angielski

21

fizyka

14

matematyka

28

 

 

 1.  

wf/---

29

wf/---

29

j.ang Z

21

 

 

 1.  

wf/---

29

wf/---

29

j.ang Z

21

 

 

CZWARTEK

 1.  

j.rosyjski

17

j.rosyjski

17

j.ang NZ

21

matematyka

14

 1.  

j.rosyjski

17

j.rosyjski

17

historia

27

j.polski

19

 1.  

wf/inf

24/29

chemia

14

wos

27

j.polski

19

 1.  

chemia

14

matematyka

28

j.polski

19

wf/inf

24/29

 1.  

Inf/wf

24/29

matematyka

28

geografia

25

j.angielski

17

 1.  

geografia

25

j.angielski

17

matematyka

28

inf/wf

24/29

 1.  

matematyka

28

j.angielski

17

wf/inf

24/29

geografia

25

 1.  

Zaj.techniczne

28

wf/inf

24/29

 

 

 

 

PIĄTEK

 1.  

-------

 

-------

 

j.ang Z

 21

matematyka

14

 1.  

j.ang Z

21

-------

 

chemia

14

Bi0logia

25

 1.  

j.ang Z

21

-------

 

j.polski

19

edb

25

 1.  

j.polski

19

biologia

25

matematyka

28

historia

27

 1.  

matematyka

28

j.polski

19

bilogia

25

wos

27

 1.  

matematyka

28

historia

27

edb

25

j.polski

19

 1.  

biologia

25

matematyka

28

---/wf

29

---/wf

29

 1.  

j.hiszpański

21

j.hiszpański

21

---/wf

29

---/wf

29